KNEŘ a NYKL v.o.s.
PROJEKTOVÁ STATICKÁ KANCELÁŘ
Karlovy Vary
Autorizovaní inženýři pro statiku staveb a pozemní stavby. Soudní znalec v oboru konstrukce a statika staveb.

Statické výpočty a prováděcí dokumentace nosných konstrukcí pro . . .
• monolitické a montované železobetonové konstrukce
• ocelové, dřevěné a zděné konstrukce
• dílenské výkresy železobetonových prefabrikátů dle ČSN i DIN

Statické výpočty a dokumentace též podle norem DIN a v německém jazyce, komentované překlady německé dokumentace a statických výpočtů pro české dodavatele.
Koncepční řešení nosných systémů rekonstruovaných budov. Návrhy sanací havarovaných staveb.
Statika památkově chráněných objektů. Zaměření, průzkumy, projekty.